Grabmal der Flavii (um 150 n.) in Cillium (Kasserine, Tunesien)


FOSCUBE GESCHICHTEBei der Durchsicht der Diapositive meiner Tunesienreise von 1982 bin ich auf die Fotos vom Grabmal (Mausoleum) der Flavii in Kasserine (zu römischer Zeit = Cillium) gestossen.

Dieses Grabmal enthält als Unikum die längste erhaltene Grabinschrift in Versform (Gedicht) der römischen Antike. (Bei aller Vorsicht mit Superlativen wird dies wohl heute noch zutreffen).Mausoleum der Flavii in Cillium/kasserine                    

             


Abb. 1:
Prunkvolles Grabmal (Mausoleum) in Cillium (heute
Kasserine) errichtet um 150 nach Chr. von Titus Flavius Secundus II zu Ehren seines Vaters Titus Flavius Secundus I, welcher 33 Jahre in der römischen Armee diente und 110-jährig verstorben sein soll. (Foto von 1982)


Auf der folgenden Abb. 2 die Anfangszeilen der beiden Gedichte: CIL 8, 212 = volle Zeilen  1-16 (lk. Kolumne) und CIL 8, 213 beschnittene  Zeilen 61-77 (rt. Kolumne).
Die Texte sind eingemeisselt in Majuskel (lateinische Grossbuchstaben), mit verschiedenen Abkürzungen und weiteren symbolischen Zeichen.

Anfangsverse des Gedichts

Abb. 2: Zeilen aus den beiden Gedichten auf der der Strasse zugewandten Hauptseite des
Mausoleums (Untere Zone mit der Eingangstür zur Grabkammer, vgl. Abb. 1). (Foto von 1982)

1) Grabinschrift in Versform (Gedicht in 2 Teilen)

1.1) Erstes Gedicht (CIL 8,212) (= 90 Hexameter)

(Der Dichter spricht Secundus an, welcher das monumentale Grabmal für seinen verstorbenen Vater und dessen Nachkommen errichten liess)

1.1.1) Epigraphische Datenbank Heidelberg, Majuskeln (HD-Nr. HD064997):

CIL 8,212:

SINT LICET EXIGVAE FVGENTIA TEMPORA VITAE
PARVAQ RAPTORVM CITO TRANSEAT HORA DIERVM
MERGAT ET ELYSIIS MORTALIA CORPORA TERRIS
ADSIDVE RVPTO LACHESIS MALE CONSCIA PENSO
5 IAM TAMEN INVENTA EST BLANDAE RATIONIS IMAGO
PER QVAM PROLATOS HOMINES IN TEMPORA PLV[ ]
LONGIOR EXCIPIAT MEMORATIO MVLTAQ SERVET
SECVM PER TITVLOS MANSVRIS FORTIVS ANNIS
ECCE RECENS PIETAS OMNI PLACITVRA FAVORE
10 INGENTEM FAMAE NVMERVM CVM LAVDE MERETVR
EXEMPLO IAM PLENA NOVO QVAM FLAVIVS ALTO
MORE SECVNDVS AGENS PATRIO SIGNAVIT HONORE
QVIS NON IAM PRONIS ANIMI VIRTVTIBVS ADSIT
QVIS NON HOC MIRETVR OPVS FVSASQ VIDENDO
15 DIVITIAS STVPEAT TANTOS SE CERNERE CENSVS
PER QVOS AETHERIAS SVRGVNT MONIMENTA PER AVRAS
HAEC EST FORTVNAE MELIVS LAVDANDA FACVLTAS
SIC SIBI PERPETVAS FACIVNT IMPENDIA SEDES
SIC IMMORTALES SCIT HABERE PECVNIA MORES
20 AETERNO QVOTIENS STABILIS BENE FIGITVR VSV
VIDERIT ILLE FVROR NIMIO QVI DVCITVR AVRO
QVEM TRAHIT ARGENTI VENALIS SANGVINE CANDOR
VIDERIT ET FVSAE VANIS IN AMORIBVS ERRANS
GLORIA LVXVRIAE PEREGRINAS QVAERERE MAGNO
25 QVAE DIDICIT VESTES GEMMASQ NITORE PLACENTES
AVT AB AERVTHREO VENIENTIA MVNERA FLVCTV
QVAM LAEDVNT GENTES VARIO CERTAMINE RERVM
GRAECIA CVM PVERIS HISPANIA PALLADOS VSV
VENATV LYBIAE TELLVS ORIENTIS AMOMO
30 AEGYPTOS PHARIIS LEVITATIBVS ARTIBVS ACTIS
GALLIA SEMPER OVANS DIVES CAMPANIA VINO
HAEC CITO DEFICIVNT ET HABENT BREVE MVNVS AMORIS
MOMENTIS DAMNATA SVIS SED SI QVIS AD OMNES
RESPICIAT VITAE CASVS HOMINEMQVE LABORET
35 METIRI BREVITATE SVA TVNC CREDERE DISCET
NIL ALIVT MELIVS FIERI NISI VIRIBVS AEVI
QVOT POSSIT DVRARE DIV SVB HONORE DEORVM
NVNC EGO NON DVBITEM TACITIS ACHERONTOS IN VMBRIS
SI POST FATA MANENT SENSVS GAVDERE PARENTEM
40 SAEPE SECVNDE TVVM RELIQVAS ET SPERNERE TVRMAS
QVOD SCIAT HIC TANTAM FACIEM SVPERESSE SEPVLCHRI
PERPETVA NOVITATE SVI S[ ]C STARE NITENTES
CONSENSVS LAPIDVM SIC DE RADICE LEVATOS
IN MELIVS CREVISSE GRADVS VT ET ANGVLVS OMNIS
45 SIC QVASI MOLLITAE DVCTVS SIT STAMINE CERAE
MOBILIBVS SIGNIS HILARIS SCALPTVRA N[ ]A[ ]VR
ET LICET ATSIDVE PROBET HOS VAGA TVRBA DECORES
LVCENTES STVPEAT PARITER PENDERE COLVMNAS
QVIT CVM MILITIAE TITVLOS IPSVMQVE PARENTEM
50 NVMINIBVS DEDERIS HAEC GAVDIA SAEPE VIDENTEM
QVAE QVONDAM DEDIT IPSE LOCO DVM MVNERA BACCHI
MVLTA CREAT PRIMASQ CVPIT COMPONERE VI[ ]S
ET NEMVS EXORNAT REVOCATIS SAEPIVS VNDIS
PERMITTANT MIHI [ ]TA LOQ[ ]OCTISQ TIMENDAE
55 REGNATOR STYGIVS SIC IMMORTALIS HABERI
IAM DEBET PATER ECCE TVVS DITISQ RELICTI
TRISTEM DESERVISSE DOMVM DVM TEMPORE TOTO
MAVOLT HAEC MONVMENTA SEQVI SCRIPTISQ PER AEVOM
[ ]VERE NOMINIBVS SOLITIS INSISTERE LVCIS
60 [ ]DVE PATRIAS HINC CERNERE DVLCITER ARCES
QVOSQ DEDIT NATIS PROPE SEMPER HABERE PENATES
FORSITAN HAEC MVLTI VANO SERMONE FERENTES
VENTVRAE CITIVS DICANT PRAESAGIA MORTIS
65 SI QVIS DVM VIVIT PONAT MONIMENTA FVTVRIS
TEMPORIBVS MIHI NON TALES SVNT PECTORE SENSVS
SET PVTO SECVROS FIERI QVICVMQVE PARARE
AETERNAM VOLVERE DOMVM CERTOQVE RIGORE
NVMQVAM LAPSVROS VITAE DEFIGERE MVROS
70 FATIS CERTA VIA EST NEQ SE PER STAMINA MVTAT
ATROPOS VT PRIMO COEPIT DECVRRERE FILO
CREDE SECVNDE MIHI PENSATOS IBIS IN ANNOS
SET SECVRVS ERIS SET TOTO PECTORE DIVES
DVM NVLLI GRAVIS ESSE POTES NEC PLENA LABORE
75 TESTAMENTA FACIS TVVS HOC DVM NON TIMET HERES
VT SIC AEDIFICET IAM NVNC QVODCVMQ RELINQVES
TOTVM PERVENIET TVA QVO VOLET IRE VOLVNTAS
SED REVOCAT ME CVRA OPERIS CELSIQ DECORES
STAT SVBLIMIS HONOR VICINAQ NVBILA PVLSAT
80 ET SOLIS METITVR ITER SI IVNGERE MONTES
FORTE VELINT OCVLI VINCVNTVR IN ORDINE COLLES
SI VIDEAS CAMPOS INFRA IACET ABDITA TELLVS
NON SIC ROMVLEAS EXIRE COLOSSOS IN ARCES
DICITVR AVT CIRCI MEDIAS OBELISCVS IN AVRAS
85 NEC SIC SISTRIGERI DEMONSTRAT PERVIA NILI
DVM SVA PERSPICVIS APERIT PHAROS AEQVORA FLAMIS
QVID NON DOCTA FACIT PIETAS LAPIS ECCE FORATVS
LVMINIBVS MVLTIS HORTATVR CVRRERE BLANDAS
INTVS APES ET CERINEOS COMPONERE NIDOS
90 VT SEMPER DOMVS HAEC THYMBRAEO NECTARE DVLCIS
SVDET FLORISAPOS DVM DANT NOVA MELLA LIQVORES

1.1.2) Epigraphische Datenbank Heidelberg (HD-Nr. HD064997):

CIL 8,212:

Sint licet exiguae fugentia tempora vitae
parvaq(ue) raptorum cito transeat hora dierum
mergat et Elysiis mortalia corpora terris
adsidue rupto Lachesis male conscia penso
5 iam tamen inventa est blandae rationis imago
per quam prolatos homines in tempora plu[ra]
longior excipiat memoratio multaq(ue) servet
secum per titulos mansuris fortius annis
ecce recens pietas omni placitura favore
10 ingentem famae numerum cum laude meretur
exemplo iam plena novo quam Flavius alto
more Secundus agens patrio signavit honore
quis non iam pronis animi virtutibus adsit
quis non hoc miretur opus fusasq(ue) videndo
15 divitias stupeat tantos se cernere census
per quos aetherias surgunt monimenta per auras
haec est fortunae melius laudanda facultas
sic sibi perpetuas faciunt impendia sedes
sic immortales scit habere pecunia mores
20 aeterno quotiens stabilis bene figitur usu
viderit ille furor nimio qui ducitur auro
quem trahit argenti venalis sanguine candor
viderit et fusae vanis in amoribus errans
gloria luxuriae peregrinas quaerere magno
25 quae didicit vestes gemmasq(ue) nitore placentes
aut ab Aeruthreo venientia munera fluctu
quam laedunt gentes vario certamine rerum
Graecia cum pueris Hispania Pallados usu
venatu Lybiae tellus orientis amomo
30 Aegyptos Phariis levitatibus artibus actis
Gallia semper ovans dives Campania vino
haec cito deficiunt et habent breve munus amoris
momentis damnata suis sed si quis ad omnes
respiciat vitae casus hominemque laboret
35 metiri brevitate sua tunc credere discet
nil aliut(!) melius fieri nisi viribus aevi
quot(!) possit durare diu sub honore deorum
nunc ego non dubitem tacitis Acherontos in umbris
si post Fata manent sensus gaudere parentem
40 saepe Secunde tuum reliquas et spernere turmas
quod sciat hic tantam faciem superesse sepulchri
perpetua novitate sui s[i]c stare nitentes
consensus lapidum sic de radice levatos
in melius crevisse gradus ut et angulus omnis
45 sic quasi mollitae ductus sit stamine cerae
mobilibus signis hilaris scalptura n[ov]a[t]ur
et licet atsidue(!) probet hos vaga turba decores
lucentes stupeat pariter pendere columnas
quit(!) cum militiae titulos ipsumque parentem
50 numinibus dederis haec gaudia saepe videntem
quae quondam dedit ipse loco dum munera Bacchi
multa creat primasq(ue) cupit componere vi[te]s
et nemus exornat revocatis saepius undis
permittant mihi [fa]ta loq[ui n]octisq(ue) timendae
55 regnator Stygius sic immortalis haberi
iam debet pater ecce tuus Ditisq(ue) relicti
tristem deservisse domum dum tempore toto
mavolt(!) haec monumenta sequi scriptisq(ue) per aevom
[vi]vere nominibus solitis insistere lucis
60 [adsi]due patrias hinc cernere dulciter arces
quosq(ue) dedit natis prope semper habere Penates
forsitan haec multi vano sermone ferentes
venturae citius dicant praesagia mortis
65 si quis dum vivit ponat monimenta(!) futuris
temporibus mihi non tales sunt pectore sensus
set(!) puto securos fieri quicumque parare
aeternam volvere domum certoque rigore
numquam lapsuros vitae defigere muros
70 fatis certa via est neq(ue) se per stamina mutat
Atropos ut primo coepit decurrere filo
crede Secunde mihi pensatos ibis in annos
set(!) securus eris set(!) toto pectore dives
dum nulli gravis esse potes nec plena labore
75 testamenta facis tuus hoc dum non timet heres
ut sic aedificet iam nunc quodcumq(ue) relinques
totum perveniet tua quo volet ire voluntas
sed revocat me cura operis celsiq(ue) decores
stat sublimis honor vicinaq(ue) nubila pulsat
80 et solis metitur iter si iungere montes
forte velint oculi vincuntur in ordine colles
si videas campos infra iacet abdita tellus
non sic Romuleas exire colossos in arces
dicitur aut circi medias obeliscus in auras
85 nec sic sistrigeri demonstrat pervia Nili
dum sua perspicuis aperit Pharos aequora flam(m)is
quid non docta facit pietas lapis ecce foratus
luminibus multis hortatur currere blandas
intus apes et cerineos componere nidos
90 ut semper domus haec Thymbraeo nectare dulcis
sudet florisapos dum dant nova mella liquores

1.1.3) Epigraphik-Datenbank  Clauss / Slaby (EDCS):
CIL 8,212:

Sint licet exiguae fugentia tempora vitae / parvaq(ue) raptorum cito transeat hora dierum / mergat et Elysiis mortalia corpora terris / adsidue rupto Lachesis male conscia penso / iam tamen inventa est blandae rationis imago / per quam prolatos homines in tempora plura / longior excipiat memoratio multaq(ue) servet / secum per titulos mansuris fortius annis / ecce recens pietas omni placitura favore / ingentem famae numerum cum laude meretur / exemplo iam plena novo quam Flavius alto / more Secundus agens patrio signavit honore / quis non iam pronis animi virtutibus adsit / quis non hoc miretur opus fusasq(ue) videndo / divitias stupeat tantos se cernere census / per quos aetherias surgunt monimenta per auras / haec est fortunae melius laudanda facultas / sic sibi perpetuas faciunt impendia sedes / sic immortales scit habere pecunia mores / aeterno quotiens stabilis bene figitur usu / viderit ille furor nimio qui ducitur auro / quem trahit argenti venalis sanguine candor / viderit et fusae vanis in amoribus errans / gloria luxuriae peregrinas quaerere magno / quae didicit vestes gemmasq(ue) nitore placentes / aut ab Aeruthreo venientia munera fluctu / quam laedunt gentes vario certamine rerum / Graecia cum pueris Hispania Pallados usu / venatu Lybiae tellus orientis amomo / Aegyptos Phariis levitatibus artibus actis / Gallia semper ovans dives Campania vino / haec cito deficiunt et habent breve munus moris / momentis damnata suis set si quis ad omnes / respiciat vitae casus hominemque laboret / metiri brevitate sua tunc credere discet / nil aliut melius fieri nisi viribus aevi / quot possit durare diu sub honore deorum / nunc ego non dubitem tacitis Acherontos in umbris / si post fata manent sensus gaudere parentem / saepe Secunde tuum reliquas et spernere turmas / quod sciat hic tantam faciem superesse sepulc{h}ri / perpetua novitate sua sic stare nitentes / consensus lapidum sic de radice levatos / in melius crevisse gradus ut et angulus omnis / sic quasi mollitae ductus sit stamine cerae / mobilibus signis hilaris scalptura novatur / et licet a<d=E>sidue probet hos vaga turba <dec=TVRBA>ores / lucentes stupeat pariter pendere columnas / quit cum militiae titulos ipsumq(ue) parentem / numinibus dederis haec gaudia saepe nitentem / quae quondam dedit ipse loco dum munera Bacchi / multa creat primasq(ue) cupit componere vites / et nemus exornat revocatis saepius undis / permittant mihi fata loqui noctisq(ue) timendae / regnator Stygius sic immortalis haberi / iam debet pater ecce tuus ditisq(ue) relicti / tristem deservisse domum dum tempore toto / mavolt haec monumenta sequi scriptisq(ue) per aevom / [v]ivere nominibus solitis insistere lucis / [ads]idue patrias hinc cernere dulciter arces // quosq(ue) dedit natis prope semper habere Penates / forsitan haec multi vano sermone ferentes / venturae citius dicant praesagia mortis / si quis dum vivit ponat mon<u=I>menta futuris / temporibus mihi non tales sunt pectore sensus / set puto securos fieri quicumque parare / aeternam volvere domum certoq(ue) rigore / numquam lapsuros vitae defigere muros / fatis certa via est neque se per stamina mutat / Atropos ut primo coepit decurrere filo / crede Secunde mihi pensatos ibis in annos / set securus eris set toto pectore dives / dum nulli gravis esse potes nec plena labore / testamenta facis tuus hoc dum non timet heres / ut sic aedificet iam nunc quodcumq(ue) relinques / totum perveniet tua quo volet ire voluntas / sed revocat me cura operis celsiq(ue) decores / stat sublimis honor vicinaque nubila pulsat / et solis metitur iter si iungere montes / forte velint oculi vincuntur in ordine colles / si videas campos infra iacet adbita tellus / non sic Romuleas exire colossos in arces / dicitur aut circi medias obeliscus in auras / nec sic sistrigeri demonstrat pervia Nili / dum sua perspicuis aperit Pharos aequora flam(m)is / quid non docta facit pietas lapis ecce foratus / luminibus multis hortatur currere blandas / intus apes et cerineos componere nidos / ut semper domus haec thymbraeo nectare dulcis / sudet florisapos dum dant nova mella liquores

1.1.4) Eigene Uebersetzung:
CIL 8,212:

Erstes Gedicht:

1-8 Kürze des Menschenlebens, Fortdauern der Erinnerung (Denkmal, Inschriften) gleichsam zusätzliche Lebenszeit:

Auch wenn die Zeiten des knappen Lebens dahinfliegen mögen und die kurze Zeit der dahineilenden Tage schnell vergeht und die missgünstige Lachesis [= eine der drei Schicksalsgöttinen] die sterblichen Körper in den Gefilden des Elysiums [= Insel der Seligen in der Unterwelt] versinken lässt, indem sie den wollenen Lebensfaden beständig durchschneidet - so wurde doch in wohlwollender Absicht ein Ebenbild erschaffen, womit die Erinnerung die mit zusätzlicher Lebenszeit ausgestatteten Menschen länger im Gedächtnis behält und viele Einzelheiten bewahren wird, denn die Inschriften sind angebracht, damit die Jahre fortdauern.

9-12 Das Grabmal, Werk der Frömmigkeit, von Secundus zu Ehren seines Vaters errichtet:

Siehe, hier steht das eben erst vollendete Werk der Frömmigkeit, das den Beifall aller finden wird; es verdient grossen Ruhm und alles Lob als ein neues Beispiel der seit alters geübten Frömmigkeit, womit Flavius Secundus ein Zeichen zu Ehren seines Vaters gesetzt hat.

13-16 Betrachter werden bewundernd vor dem Denkmal stehen, das viel gekostet hat

Wer könnte von nun an hier stehen ohne tugendhafte Bewegung seines Geistes ? Wer würde beim Bewundern dieses Meisterwerks, wenn er diese verschwenderische Fülle von Reichtum sieht, nicht erstaunt sein ob den ungeheuren Mitteln, die dieses Denkmal in die Lüfte des Aethers emporzuheben erlauben ?

17-20 Der Reichtum ist mit der Errichtung des Grabmals gut verwendet

Dies ist die lobenswerteste Möglichkeit, seinen Reichtum zu verwenden. Auf diese Art verschaffen sich die
 Aufwendungen eine immerwährende Wohnstätte, so wird das Geld verwendet für die Ewigkeit, wenn es fortdauernd zu ewigem Gebrauch dient.

21-31 Andere verwenden ihr Geld für Luxus und fremdländische Güter, um damit zu prunken

Sieh dir dagegen an, wie zu viel Gold zu einer Verblendung führen kann, die der Glanz des mit Blut erkauften Silbers verursacht. Sieh dir auch die eitle Prunksucht an, die sich verirrt hat in prahlerische Verliebtheit
in eine zur Schau gestellten Versessenheit in den Luxus. Dies führt dazu, dass man mit hohen Kosten fremdländische Kleidung begehrt, Schmuck, der durch seinen Glanz zu gefallen weiss, oder Kostbarkeiten, die vom Erythreischen Meer [= Indischer Ozean] her stammen.
Mit einem Wettkampf verschiedener Dinge stacheln die Völker die Prunksucht an: Griechenland mit jungen Sklaven, Spanien mit der Verwendung der Früchte der Pallas [= Olivenöl], Libyens Erde mit der Jagdbeute, der Orient mit dem Balsam der Amomum-Pflanze, Aegypten mit dreisten Frivolitäten von Pharos [= Alexandria], Gallien mit Kunsthandwerk, worauf es stets stolz ist, und das reiche Kampanien mit Wein.


32-37 Nichtigkeit des Luxus, bessere Verwendung des Reichtums durch ein Werk der Frömmigkeit

All dies verliert schnell seinen Reiz und erweist aufgrund seines raschen Vergehens lediglich einen kurzen Liebesdienst. Wenn aber jemand auf alle Vorfälle des Lebens achtet und bemüht ist, den Menschen an der Kürze seines Lebens zu messen, dann wird er zu glauben lernen, dass nichts besseres getan werden kann als das, was mit den Kräften der Zeit lange bestehen kann mit Erlaubnis der Götter.

38-53 Der Vater in der Unterwelt freut sich über das trefflich errichtete und ausgestattete Grabmal

Nun zweifle ich [sc. der Dichter] nicht daran, dass, falls nach dem Tode die Sinne erhalten bleiben, dein Vater sich in den schweigenden Schatten des Acherons [= Unterweltfluss] sich oft freut und die übrige Schar verachtet, da er weiss: Sein Grab überlebt hier mit so stattlichem Aussehen in fortwährender Neuheit, hier stehen die wohlgefügten Steine glänzend fest, hier wachsen die sich vom Grund aus erhebenden Stufen zu einem Besseren empor, als sei jede Kante gleichsam mit einem Faden von weichem Wachs verfertigt.
Die heitere Skultptur erhält eine Neuerung durch bewegliche Bildwerke, und sicher zollt die vorübergehende Menschenmenge diesem Schmuck ihren beständigen Beifall und bestaunt ebenfalls das Ebenmass der leuchtenden Säulen, die über ihren Köpfen schweben.
Und zudem hast du [sc. Secundus] den Göttern die Inschrift mit den militärischen Verdiensten deines Vaters dargebracht und der Vater selber sieht nun oft, was er einst selbst für diesen Ort getan hat: Als er die zahlreichen Geschenke des Bacchus [Weinbau] geschaffen hat, und als er die ersten Reben anzupflanzen wünschte und den Hain geziert hat mit öfters erneuertem Wasser.

54-61 Der Vater verlässt gleichsam die Unterwelt und sucht das Grabmal auf

Die Schicksalsgötter und der Herrscher des Styx mit seiner furchtbaren Macht mögen mir folgende Rede gestatten: Siehe, dein Vater darf derart schon als unsterblich gelten, und er lässt gleichsam die Unterwelt, das traurige Haus (Plutos) hinter sich zurück, da er lieber für alle Zeit dieses Denkmal aufsuchen will und fortleben will dank dieser auf ewig eingeschriebenen Namen, sich aufhalten will in dem gewohnten (der Gottheit gewidmeten) Hain und hier ständig freundlich auf die heimatlichen Höhen herabsehen will und stets die Schutzgötter der Familie in der Nähe haben will, die er seinen Kindern vermachte.

62-71 Widerlegung der Meinung, mit der Errichtung eines Grabmals zu Lebzeiten könne man das Schicksal herausfordern und früher sterben

Es mag sein, dass viele die nicht zutreffende Meinung äussern: Falls einer schon zu Lebzeiten ein Denkmal für die kommenden Zeiten errichte, führe dies schneller zu den Vorzeichen seines nahenden eigenen Todes.
Ich meinerseits teile diese Gedanken nicht. Ich glaube vielmehr: Wer immer sich eine ewige Wohnstätte errichten will, ist geschützt. Er wird mit sicherer Unbeugsamkeit niemals die wankenden Mauern des Lebens umstossen. Der Weg des Schicksals steht fest und der von Atropos gesponnene Lebensfaden ist unveränderbar. Sowie sie begonnen hat, die ersten Fäden zu spinnen, glaube mir, Secundus, wirst du bis ans Ende der zugewogenen Jahre gelangen.

72-76 Secundus und sein Testament

Du wirst jedoch deiner Sorgen ledig und mit ganzer Seele reich sein, wenn du niemandem zur Last fällst und nicht ein Testament voller Strapazen erstellen musst und dein Erbe nicht fürchten muss, er müsse selbst in ebendieser Weise bauen. Was immer du nun zurücklassen wirst, wird gänzlich dahin gelangen, wohin dein Wille es zu gelangen wünscht.

77-85 Das treffliche Grabmal braucht einen Vergleich mit andern hocherrichteten Denkmälern der Antike nicht zu scheuen

Doch die Bewunderung für das Bauwerk und dessen hochragende Schönheit ruft mich zurück. Hoch erhaben steht die Ehrenbezeugung da, stösst bis an die benachbarten Wolken und misst den Gang der Sonne. Wenn die Augen es [sc. das Grabmal] zusammen mit den Bergen abmessen, muss die Reihe der Hügel besiegt zurücktreten. Blickst du auf die Felder, so liegt die Erde weiter unten versteckt.
In solcher Art erhebt sich weder der Koloss gegen die römischen Höhenzüge,
noch ragt der Obelisk des Circus derart in die Lüfte,
noch weist in dieser Art der Leuchtturm [von Alexandria] den Durchgang durch die Kanäle des Klappern [der Isis] tragenden Nils, wenn er mit seinen weithin sichtbaren Flammen den Zugang zum Meer öffnet.

86-90 Bienen errichten im Grabmal ihre Waben und bereiten wohlriechenden Honig

Was bringt nicht die gelehrte Frömmigkeit zustande ? Siehe da: Der Stein mit seinen zahlreichen lichten Oeffnungen ermuntert die reizenden Bienen hinein zu fliegen und dort ihre Nester aus Wachs zu errichten.
Wenn sie neuen Honig herstellen, bringt diese Wohnstätte nach Blumen duftende Säfte hervor, versüsst durch den Nektar des Thymians.

1.2) Zweites Gedicht (CIL 8,213) (10 Distichen = 10 Hexameter & 10 Pentameter = 20 Verse)


Zweites Gedicht:
(Der Dichter spricht Secundus an, welcher das monumentale Grabmal für seinen verstorbenen Vater und dessen Nachkommen errichten liess)

1.2.1) Epigraphische Datenbank Heidelberg, Majuskeln (HD-Nr. HD064997):

CIL 8,213:

HVC ITERVM PIETAS VENERANDAS ERIGE MENTES
ET MEA QVO NOSTI CARMINA MORE FOVE
ECCE SECVNDVS ADEST ITERVM QVI PECTORE SANCTO
95 NON MONIMENTA PATRI SED NOVA TEMPLA DEDIT
QVO NVNC CALLIOPE GEMINO ME LIMITE COGIS
QVAS IAM TRANSEGI RVSVS ADIRE VIAS
NEMPE FVIT NOBIS OPERIS DESCRIPTIO MAGNI
DIXIMVS ET IVNCTIS SAXA POLITA LOCIS
100 CIRCVITVS NEMORVM CVRRENTES DVLCITER VNDAS
ATQVE REPORTANTES M[ ]A FREQVENTER APES
HOC TAMEN HOC SOLVM [ ]OSTRAE PVTO DEFVIT ARTI
DVM CADIS AD MVLTOS EBRIA MVSA IOCOS
IN SVMMO TREMVLAS GALLI NON DIXIMVS ALAS
105 ALTIOR EXTREMA QVI PVTO NVBE VOLAT
CVIVS SI MEMBRIS VOCEM NATVRA DEDISSET
COGERET HIC OMNES SVRGERE MANE DEOS
ET IAM NOMINIBVS SIGNANTVR LIMINA CERTIS
110 CERNITVR ET TITVLIS CREDVLA VITA SVIS
OPTO SECVNDE GERAS MVLTOS FELICITER ANNOS
ET QVAE FECISTI TV MONIMENTA LEGAS

1.2.2) Epigraphische Datenbank Heidelberg (HD-Nr. HD064997):

CIL 8,213:

huc iterum pietas venerandas erige mentes
et mea quo nosti carmina more fove
ecce Secundus adest iterum qui pectore sancto
95 non monimenta patri sed nova templa dedit
quo nunc Calliope gemino me limite cogis
quas iam transegi ru(r)sus adire vias
nempe fuit nobis operis descriptio magni
diximus et iunctis saxa polita locis
100 circuitus nemorum currentes dulciter undas
atque(!) reportantes m[ell]a frequenter apes
hoc tamen hoc solum [n]ostrae puto defuit arti
dum cadis ad multos ebria Musa iocos
in summo tremulas galli non diximus alas
105 altior extrema qui puto nube volat
cuius si membris vocem natura dedisset
cogeret hic omnes surgere mane deos
et iam nominibus signantur limina certis
110 cernitur et titulis credula vita suis
opto Secunde geras multos feliciter annos
et quae fecisti tu monimenta legas
1.2.3) Epigraphik-Datenbank  Clauss / Slaby (EDCS):
CIL 8,213:

Huc iterum pietas venerandas erige mentes / et mea quo nosti carmina more fove / ecce Secundus adest iterum qui pectore sancto / non monimenta(!) patri sed nova templa dedit / quo nunc Calliope gemino me limite cogis / quas iam transegi rusus adire vias / nempe fuit nobis operis descriptio magni / diximus et iunctis saxa polita locis / circuitus nemorum currentes dulciter undas / atque reportantes mella frequenter apes / hoc tamen hoc solum nostrae puto defuit arti / dum cadis ad multos ebria Musia iocos / in summo tremulas galli non diximus alas / altior extrema qui puto nube volat // cuius si membris vocem natura dedisset / cogeret hic omnes surgere mane deos / et iam nominibus signantur limina certis / cernitur et titulis credula vita suis / opto Secunde geras multos feliciter annos / et quae fecisti tu monimenta(!) legas

1.2.4) Eigene Uebersetzung:
CIL 8,213:

Zweites Gedicht:

1-10 Weshalb ein zweites Gedicht ?

Frömmigkeit, erhebe nochmals deinen ehrwürdigen Geist und fördere meine Lieder auf deine wohlvertraute Weise. Siehe, nochmals ist Secundus zugegen, der mit lauterem Herzen seinem Vater nicht ein Denkmal, sondern einen neuen Tempel gewidmet hat. Weshalb zwingst du mich nun, Kalliope [= eine der 9 Musen, Göttin der Dichtung], zu einem zweiten Beginnen, und heissest mich die Wege, die ich bereits durchschritten habe, erneut zu begehen ? Denn ich habe die Beschreibung des grossen Werkes vollbracht und die wohlgefügten glatten Steine erwähnt, ebenso den Hain in der Umgebung, die sanft dahinfliessenden Wasserläufe und auch die Bienen, welche fleissig ihren Honig herbeibringen.

11-18 Was in der ersten Dichtung nicht erwähnt wurde: Der Hahn auf dem Grabmal

Doch hat unsere Kunst, glaube ich, dieses eine ausgelassen, als du, berauschte Muse, auf manche Kleinigkeiten gestossen bist: Wir erwähnten nicht die Flügel des zuoberst flatternden Hahnes, der, meine ich, höher fliegt als die letzte Wolke. Verliehe die Natur seinen Gliedern eine Stimme, würde er alle Götter drängen, frühmorgens aufzustehen. Und nun ist der Eingang bereits mit eingemeisselten Namen ausgezeichnet, und man erblickt einen Lebenslauf, der sich mit seinen Titeln als erfolgreich ausweist.

19-20 Abschiedswunsch des Dichters an seinen Auftraggeber Secundus

Ich wünsche dir, Secundus, dass du noch manche glücklichen Jahre verbringen mögest und das Denkmal, das du errichtet hast, lesen mögest.


2) Inschriften mit Nennung der beigesetzten Familienangehörigen


2.1) CIL 8,211

2.1.1) Epigraphische Datenbank Heidelberg, Majuskeln (HD-Nr. HD064997):

CIL 8,211:

T FLAVIVS SE
115 CVNDVS FILIVS
FECIT
T FLAVIO SECVN
DO PATRI PIO
MIL AN XXXIII
120 VIX AN CX H S E
FLAVIAE VRBANAE
MATRI PIAE VIX
AN CV H S E
FL SECVNDAE SO
125 RORI P V A XX H S E
T FL MARCELLO FRA
TRI P V A XX H S E
T FL MARTIALI FRATR
I MIL A XII V A XXXV H S E
130 FL SPERATAE SORO
RI P V A XXXVI H S E
AEMILIAE SEX FI
PACATAE VXORI PIAE
FLAMINICAE PERP
135 VIX AN LIII H S E
T FLAVIVS T FILIVS
PAP SECVNDVS IPSE
FLAMEN PERP VIX
AN LX H S E
140 FL T FILIAE PACATAE FLA
MINICAE PERP COL THE
LEPT FIL PIAE FL LIBERA MA
TER STATVAM POSVIT
V A XV M X H S E
145 F LIBERA T FL SECVNDI
VXOR PIA VIX AN LXXXVIII
H S E

2.1.2) Epigraphische Datenbank Heidelberg (HD-Nr. HD064997):
CIL 8,211:

T(itus) Flavius Se
115 cundus filius
fecit
T(ito) Flavio Secun
do patri pio
mil(itavit) an(nos) XXXIII
120 vix(it) an(nos) CX h(ic) s(itus) e(st)
Flaviae Urbanae
matri piae vix(it)
an(nos) CV h(ic) s(ita) e(st)
Fl(aviae) Secundae so
125 rori p(iae) v(ixit) a(nnos) XX h(ic) s(ita) e(st)
T(ito) Fl(avio) Marcello fra
tri p(io) v(ixit) a(nnos) XX h(ic) s(itus) e(st)
T(ito) Fl(avio) Martiali fratr
i mil(itavit) a(nnos) XII v(ixit) a(nnos) XXXV h(ic) s(itus) e(st)
130 Fl(aviae) Speratae soro
ri p(iae) v(ixit) a(nnos) XXXVI h(ic) s(ita) e(st)
Aemiliae Sex(ti) fi(liae)
Pacatae uxori piae
flaminicae perp(etuae)
135 vix(it) an(nos) LIII h(ic) s(ita) e(st)
T(itus) Flavius T(iti) filius
Pap(iria) Secundus ipse
flamen perp(etuus) vix(it)
an(nos) LX h(ic) s(itus) e(st)
140 Fl(aviae) T(iti) filiae Pacatae fla
minicae perp(etuae) col(oniae) The
lept(ensis) fil(iae) piae Fl(avia) Libera ma
ter statuam posuit
v(ixit) a(nnos) XV m(enses) X h(ic) s(ita) e(st)
145 F(lavia) Libera T(iti) Fl(avi) Secundi
uxor pia vix(it) an(nos) LXXXVIII
h(ic) s(ita) e(st)
2.1.3) Epigraphik-Datenbank  Clauss / Slaby (EDCS):
CIL 8,211:

T(itus) Flavius Se/cundus filius / fecit / T(ito) Flavio Secun/do patri pio / mil(itavit) an(nos) XXXIII / vixit an(nos) CX h(ic) s(itus) e(st) / Flaviae Urbanae / matri piae vix(it) / an(nos) CV h(ic) s(ita) e(st) / Fl(aviae) Secundae so/rori p(iae) v(ixit) a(nnos) XX h(ic) s(ita) e(st) / T(ito) Fl(avio) Marcello fra/tri p(io) v(ixit) a(nnos) XX h(ic) s(itus) e(st) / T(ito) Fl(avio) Martiali fratr/i mil(itavit) a(nnos) XII v(ixit) a(nnos) XXXV h(ic) s(itus) e(st) / Fl(aviae) Speratae soro/ri p(iae) v(ixit) a(nnos) XXXVI / h(ic) s(ita) e(st) / Aemiliae Sex(ti) fi(liae) / Pacatae uxori piae / flaminicae perp(etuae) / vix(it) an(nos) LIII h(ic) s(ita) e(st) / T(itus) Fl(avius) T(iti) filius / Pap(iria) Secundus ipse / flamen perp(etuus) vix(it) / an(nos) LX h(ic) s(itus) e(st) / Fl(aviae) T(iti) filiae Pacatae fla/minicae perp(etuae) col(oniae) The/lept(ae) fil(iae) piae Fl(avia) Libera ma/ter statuam posuit / v(ixit) a(nnos) XV m(enses) X h(ic) s(ita) e(st) / F(lavia) Libera T(iti) Fl(avi) Secundi / uxor pia vix(it) an(nos) LXXXVIII / h(ic) s(ita) e(st)

2.1.4) Eigene Uebersetzung:
CIL 8, 211:

Der Sohn Titus Flavius Secundus [II.] errichtete es [sc. das  Grabmal]
- für den frommen [oder: lieben] Vater Titus Flavius Secundus [I.]*, der 33 Jahre Miltärdienst tat, 110 Jahre lebte und hier begraben liegt
- für die fromme Mutter Flavia Urbana, die 105 Jahre lebte und hier begraben liegt
- für die fromme Schwester Flavia Secunda, die 20 Jahre lebte und hier begraben liegt
- für den frommen Bruder Titus Flavius Marcellus, der 20 Jahre lebte und hier begraben liegt
- für den Bruder Titus Flavius Martialis, der 12 Jahre Militärdienst tat, 35 Jahre lebte und hier begraben liegt
- für die fromme Schwester Flavia Sperata, die 36 Jahre lebte und hier begraben liegt
- für seine fromme [erste] Gattin Aemilia Pacata, die Tochter des Sextus, die Priesterin auf Lebzeiten, die 53 Jahre lebte     und hier begraben liegt.

* Zu Titus Flavius Secundus I.: Leider sind keine Einzelheiten zum Militärdienst genannt (im Gegensatz zum Mausoleum des Petronius, ebenfalls in Cillium, cf. CIL 8, 217). Secundus war wohl nicht Legionär, sondern nur einer Hilfstruppe (auxilium) zugeteilt und wurde nach einer sehr langen Dienstzeit von 33 Jahren als Veteran entlassen und erhielt das römische Bürgerrecht. Vermutlich wurde Secundus schon unter Kaiser Nero ausgehoben, der Hilfstruppenangehörige in der Steppe Tunesiens, v.a. unter den Musulames, rekrutierte. Seine Entlassung geschah dann z.Z. der flavischen Kaiser, deren Namen er annahm. Um 150 n. wird er dann gestorben sein und sein Sohn Secundus II. liess in dieser Zeit das Grabmal errichten und gab die lateinischen Grabgedichte zu Ehren seines Vaters in Auftrag. Das Grabmal diente dann auch nach dem Tod von Secundus II. später verstorbenen Angehörigen der Familie als Grablege, wie aus den am Grab angebrachten Inschriften hervorgeht.

Titus Flavius Secundus [II.], Sohn des Titus [I.] und vom Bezirk des Papirius*, selber Priester auf Lebenszeit**, lebte 60 Jahre und liegt hier begraben.

*Papirius = Name eines römischen Geschlechts, nach dem eine der 16 alten Landtribus benannt war. Zugehörigkeit zu einer tribus = römisches Bürgerrecht; der Kaiser Trajan stammte aus der tribus papiria und war in Nordafrika aktiv
** flamen perpetuus

Ihre Mutter Flavia Libera errichtete ihrer frommen Tochter, der Flavia Pacata, der Tochter des Titus [Flavius Secundus II] und Priesterin auf Lebenszeit der Kolonie Thelepte* [hier] eine Statue; sie lebte 15 Jahre und 10 Monate und liegt hier begraben.

*Thelepte (heute Medinet el-Kdima in der Nähe von Feriana) = Stadt in der Provinz Africa, später Byzacena . Vielleicht z.Z. Vespasians ein "municipium".

Flavia Libera, die fromme [zweite] Gattin des Titus Flavius Secundus [II] lebte 88 Jahre und liegt hier begraben.


2.2) CIL 8,214

2.2.1) Epigraphische Datenbank Heidelberg, Majuskeln (HD-Nr. HD064997):

CIL 8,214:

FL FAVSTINA
150 PIA VIX AN
XXXVIII H S E
T FL FAVSTINVS
ET FL VICTORI
A PARENTES PO
155 SVERVNT

2.2.2) Epigraphische Datenbank Heidelberg (HD-Nr. HD064997):

CIL 8,214:

Fl(avia) Faustina
150 pia vix(it) an(nos)
XXXVIII h(ic) s(ita) e(st)
T(itus) Fl(avius) Faustinus
et Fl(avia) Victori
a parentes po
155 suerunt

2.2.3) Epigraphik-Datenbank  Clauss / Slaby (EDCS):
CIL 8,214:

Fl(avia) Faustina / pia vix(it) an(nos) / XXXVIII h(ic) s(ita) e(st) / T(itus) Fl(avius) Faustinus / et Fl(avia) Victori/a parentes po/suerunt

2.2.4) Eigene Uebersetzung:

CIL 8, 214:

Die fromme Flavia Faustina lebte 38 Jahre und ist hier begraben. Ihre Eltern Titus Flavius Faustinus und Flavia Victoria haben sie bestattet.

2.3) CIL 8,215

2.3.1) Epigraphische Datenbank Heidelberg, Majuskeln (HD-Nr. HD064997):

CIL 8,215:

FL LIBERA PIA
VIX AN XVI M VI
T FL FAVSTINVS ET
160 FL VICTORIA
PARENTES PO
SVERVNT H S E

2.3.2) Epigraphische Datenbank Heidelberg (HD-Nr. HD064997):

CIL 8,215:

Fl(avia) Libera pia
vix(it) an(nos) XVI m(enses) VI
T(itus) Fl(avius) Faustinus et
160 Fl(avia) Victoria
parentes po
suerunt h(ic) s(ita) e(st)

2.3.3) Epigraphik-Datenbank  Clauss / Slaby (EDCS):

CIL 8,215:

Fl(avia) Libera pia / vix(it) an(nos) XVI m(enses) VI / T(itus) Fl(avius) Faustinus et / Fl(avia) Victoria / parentes po/suerunt h(ic) s(ita) e(st)

2.3.4) Eigene Uebersetzung:

CIL 8, 215:

Die fromme Flavia Libera, die 16 Jahre und 6 Monate lebte, haben ihre Eltern Titus Flavius Faustinus und Flavia Victoria bestattet. Sie liegt hier begraben.

2.4) CIL 8,216

2.4.1) Epigraphische Datenbank Heidelberg, Majuskeln (HD-Nr. HD064997):

CIL 8,216:

T FL PAP RECEPTVS
165 AEDILICIVS Q AE
RARI DECVRIO
COL THELEPT PIVS
VIX AN XXXVI
H S E
170 T FL FAVSTINVS
ET FL VICTORIA
PARENTES POSV
ERVNT

2.4.2) Epigraphische Datenbank Heidelberg (HD-Nr. HD064997):

CIL 8,216:

T(itus) Fl(avius) Pap(iria) Receptus
165 aedilicius q(uaestor) ae
rari(i) decurio
col(oniae) Thelept(ensis) pius
vix(it) an(nos) XXXVI
h(ic) s(itus) e(st)
170 T(itus) Fl(avius) Faustinus
et Fl(avia) Victoria
parentes posu
erunt

2.4.3) Epigraphik-Datenbank  Clauss / Slaby (EDCS):
CIL 8,216:


T(itus) Fl(avius) Pap(iria) Receptus / aedilicius q(uaestor) ae/rari(i) decurio / col(oniae) Thelept(ae) pius / vix(it) an(nos) XXXVI / h(ic) s(itus) e(st) / T(itus) Fl(avius) Faustinus / et Fl(avia) Victoria / parentes posu/erunt

2.4.4) Eigene Uebersetzung:
CIL 8, 216:

Der fromme Titus Flavius Receptus, vom Bezirk des Papirius, gewesener Aedil, Quaestor der Staatskasse, Ratsherr der Kolonie Thelepte, lebte 36 Jahre und ist hier begraben. Seine Eltern Titus Flavius Faustinus und Flavia Victoria haben ihn hier bestattet.

3) Bibliographie:

- Bowman, Alan K. (ed.): The Cambridge Ancient History. 2nd edition. Vol. 10: The Augustan Empire, 43 BC - AD 69. Cambridge: Cambridge Univ. Press 1996 [hier: S. 586-618 = Kp. 13i Roman Africa: Augustus to Vespasian]

- Bowman, Alan K. (ed.): The Cambridge Ancient History. 2nd edition. Vol. 11: The High Empire, AD 70-192. Cambridge: Cambridge Univ. Press 2000 [hier: S. 514-546 = Kp. 16 Africa]

- Courtney, E.: Musa Lapidaria. A Selection of Latin Verse Inscriptions. Atlanta, Georgia: Scholars Press 1995 (= American Phililogical Association, American Classical Studies, ed. David L. Blank.36) [p. 186-193 = lat. Text zu den beiden Gedichten CIL 8, 212 u. 213 mit englischer Uebersetzung; p. 399-406 engl. Kommentar zu den beiden Gedichten]

- Groupe de recherches sur l'Afrique antique (GRAA): Les Flavii de Cillium. Etude architecturale, épigraphique, historique et littéraire du Mausolée de Kasserine (CIL VIII, 211-216). Ouvrage publié avec le concours de l'Université de Montpellier III et de la Fondation Singer-Polignac. Rome: Ecole française de Rome, Palais Farnèse 1993 (= Collection de l'Ecole française de Rome.169). [Wichtigste Monographie zum Grabmal; p. 66-86 Lat. Text der beiden Gedichte CIL 8, 212 u. 213 mit französischer Uebersetzung, detaillierte franz. Anmerkungen zum Text der beiden Gedichte]

- Hesberg, Henner von: Römische Grabbauten. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1992

- Hitchner R. Bruce, Ellis Simon, Graham Alan, Mattingly David, Neuru Lucinda: The Kasserine Archaeological Survey. 1987, in: Antiquités africaines 26 (1990), pp. 231-259

- Lassère, Jean-Marie:  La culture latine des citoyens romains d'Afrique d'après les poèmes du mausolée des Flavii à Cillium  , in: L'Afrique dans l'Occident romain. Ier siècle av. J.-C. - IVe siècle ap. J.-C. Actes du colloque organisé par l'École française de Rome sous le patronage de l'Institut national d'archéologie et d'art de Tunis (Rome, 3-5 décembre 1987), Rom: École française de Rome 1990, pp. 49-61

- Longerstay, Monique: Les représentations picturales de mausolées dans les haouanet du N-O de la Tunisie, in: Antiquités
africaines 29 (1993), pp. 17-51


- Mommsen, Theodor: Römische Geschichte, Bd. 5: Die Provinzen von Caesar bis Diocletian. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung 1886 [hier: Kp. 13: Die africanischen Provinzen].

- Raven, Susan: Rome in Africa. London/New York: Routledge 31993

- Schumacher, Leonhard: Römische Inschriften. Lateinisch/Deutsch. Stuttgart: Philipp Reclam jun. 1988 (= Reclam Universalbibliothek Nr. 8512)

- Stone, David: Culture and Investment in the Rural Landscape : the North African bonus agricola, in: Antiquités africaines  34 (1998), pp. 103-113

- Wesch-Klein, Gabriele: Soziale Aspekte des römischen Heerwesens in der Kaiserzeit. Stuttgart 1998. (= Heidelberger Althistorische Beiträge und Epigraphische Studien [HABES].28)

4) Weblinks

Epigraphische Datenbank Heidelberg

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Corpus Inscriptionum Latinarum

Epigraphik-Datenbank Clauss / Slaby

Kasserine (Wikipédia fr.)

Byzacena (Wikipedia)

Italienischsprachige Website zu Cillium

Blog zur Inschrift

Geschichte Nordafrikas (Wikipedia)Und noch dies:

Die römischen Soldaten wollen Asterix und Obelix töten und meisseln bereits deren Grabstein.
Aber die gewitzten Gallier entkommen dem Hinterhalt und die Mühe ist umsonst...Grabinschrift für Asterix und Obelix

Abb. 3: Meisseln einer Grabinschrift für die Gallier Asterix und Obelix
(Szene aus dem Asterix-Film "Asterix und Obelix gegen Caesar",  © Albert Uderzo)

Zurück zur Homepage Foscubeas of Aug. 10, 2013